Home Máramarosi visszhang A hét riportja Ballagás 2017 – Németh László Elmélet Líceum, ballagás az iskolában

Ballagás 2017 – Németh László Elmélet Líceum, ballagás az iskolában


Elballagtak a Németh László Elméleti Líceum végzős diákjai, 2017 május 24-én. A nagybányai magyar tannyelvű líceumban nagy hagyománya van a Ballagási ünnepségnek, és egy rendkívül fontos esemény az egész közösség számára. A maturandusok meghatódva fogadták a  XI. osztályosok búcsúztató előadását, majd ünnepélyes keretek között díjazták a kiváló eredményeket elért  diákokat, amit a végzősök búcsú előadása követett. Délután, a nagybányai Újvárosi református templomban ballagtak.

Kiváló diákok vettek búcsút iskolájuktól, s a nagybányai magyar közösség összefogásának köszönhetően, talán idén osztották ki a legtöbb díjat, közel három és fél órán keresztül. 

Nagyon sok díjat osztottak ki idén, sok volt a kiváló eredményeket elért diák.

A tanulmányi díjak mellett a tantárgyversenyeken elért eredményeikért, a zenében, a sportban, a színjátszásban, irodalomban tehetséges diákokat jutalmazták. A tanároktól  megkezdve, különböző civil szervezetek, egyesületek, politikusok és magánszemélyek értékes útravalót osztottak ki a legjobbaknak, akik valamilyen területen kitűntek.  Nagy volt az izgalom, az elérzékenyülés, sőt  előbukkantak a könnyek is. Nehéz búcsúzni egy olyan iskolától, ahová nap mint nap nagyon szívesen jártak.

A ballagási ünnepség a hagyományos bevonulással kezdődött.

Közelednek a ballagó diákok
A ballagó diákok bevonulása
Ballagás az iskolában, felsorakoztak a végzős diákok

Vida Noémi RMDSZ-es alpolgármester köszöntötte a ballagó diákokat és a jelen levőket,  beszédében felelevenítette mit is jelentettek a líceumban eltöltött évek, amelyek kívánsága szerint éltető erőt adjanak a mindennapok helytállásához, küzdelmeihez. Jókívánságát egy Shakespeare idézettel zárta: „Megcélozni a legszebb álmot, komolyan venni a világot, mindig hinni és remélni, így érdemes a Földön élni.”

Ünnepi beszédet mondott Vida Noémi, alpolgármester

Tepfenhárdt Ágota,  kisebbségekért felelős tanfelügyelő is a végzős diákokhoz szólt, útravalóul megosztott egy szép gondolatot, mely által kifejezte, hogy hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk  valamiben és ezt bármi áron el kell érni.

Tepfenhárdt Ágota, kissebségekért felelős tanfelügyelő ünnepi beszédet mondott

A három végzős osztály közösen elénekelte Máté Péter, Egyszer véget ér című halhatatlan dalát, majd Sárga Angéla elszavalta Reményik Sándor Egy perc című versét.

Közös dalt énekeltek a végzős diákok
Sárga Angéla elszavalta Reményik Sándor versét

A ballagó diákok nevében Mastan Lorena mondott búcsúbeszédet, amelyet egy szép Szabó Pál idézettel fejezett be.

„Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
most valóra válhat minden, ami szép.
Az élet, a munka tárt karokkal vár,
s hogy szép lesz-e csak rajtunk áll.”

A ballagó diákok nevében Mastan Lorena mondott búcsúbeszédet

A XII. A, matematika-informatika szakos osztály tanulmányi díjait Madarassy Kinga osztályfőnök osztotta ki, dicséretet Komlósi Róbertnek, harmadik díjat Koncsárd Tündének, második díjat Cimpean Rolandnak, és első díjat Sárga Angélának.

A tanulmányi díjak kiosztása. Dicséretet kapott Komlósi Róbert, XII.A osztály
Tanulmányi díjak kiosztása. Harmadig helyezett Koncsárd Tünde, XII.A osztály
Tanulmányi díjak kiosztása. Második helyezett Cîmpean Roland, XII.A
Tanulmányi díjak kiosztása. Első helyezett Sárga Angéla, XII.A osztály

A XII.B, biológia-kémia szakos osztály tanulmányi díjait Staharóczky Kinga osztályfőnök nyújtotta át, dicsértet Virágh Hildának, harmadik díjat Tasnádi Kincsőnek, második díjat Tar Karolának, és első díjat Mastan Lorenának.

Tanulmányi díjak kiosztása. Dicséretet vett át Virág Hilda, XII.B osztály
Tanulmányi díjak átadása. Harmadik helyezett Tasnádi Kincső, XII.B osztály
Tanulmányi díjak kiosztása. Második helyezett Tar Karola, XII.B osztály
Tanulmányi díjak kiosztása. Első helyezett Mastan Lorena, XII.B osztály

A XII.C, filológia szakos osztály tanulmányi díjait Nagy Jenei Zoltán osztályfőnök osztotta ki, dicséretet Kirchmájer Ingridnek, harmadik díjat Asztalos Kincsőnek, második díjat Sebők Katalinnak, és első díjat Lapohos Rékának.

Tanulmányi díjak átadása. Dicséretet vett át Kirchmájer Ingrid, XII.C osztály
Tanulmányi díjak kiosztása. Harmadik helyezett Asztalos Kincső, XII.C osztály
Tanulmányi díjak kiosztása. Második helyezett Sebők Katalin, XII.C osztály
Tanulmányi díjak kiosztása. Első helyezett Lapohos Réka, XII.C osztály

Az évfolyamelső díjjal, és az igazgatói díjjal Mastan Lorena XII.B osztályos tanulót jutalmazták.

Évfolyamelső Mastan Lorena, XII.B osztályos tanuló

A Schönherr Gyula történelmi körben végzett munkájukért Nagy Zoltán történelemtanár adott át okleveleket Fóris Barbarának, Jenei Szilveszternek, Lapohos Rékának, Asztalos Kincsőnek, Varga Tamásnak, Csáki Csongornak.
A Cambridge angol nyelvvizsgán való sikeres szerepléséért Levendula Flóra, Reinbold-Mátyás Orsolya és Farkas Annamária tanárnők oklevelet adtak át Tasnádi Kincsőnek, Mastan Lorenának, Balog Szilárdnak, Ninács Dórának, Kádár Karolinának, Koncsárd Tündének, Kirchmájer Ingridnek, Bencze Evelynnek, Pécsi Nikolettnek.
A német nyelvvizsgán elért eredményükért Bogya Emese némettanár oklevelet adott át Lapohos Rékának és Cîmpean Rolandnak.
A matematika versenyeken elért eredményeikért Mastan Eliza matematikatanár okleveleket adott át Kádár Karolinának, Sárga Angélának, Komlósi Róbertnek, Ninács Dórának, Fóris Andreának, Kiss Amáliának és Mastan Lorenának.
Az informatika versenyeken elért szép eredményeiért Madarassy Kinga informatikatanár oklevelet adott át Koncsárd Tündének, Cîmpean Rolandnak, Vlaszács Leónak.
Czumbil Csaba fizikatanár okleveleket és könyvjutalmat adott át diákjainak a fizika versenyeken elért eredményeikért: Sárga Angélának, Pelok Kristófnak, Komlósi Róbertnek és Szilágyi Ádámnak.
A Curie kémiaversenyeken elért eredményeikért Mezey Tímea kémiatanár oklevelet adott át Mastan Lorenának.
A biológia versenyeken elért eredményeikért Staharóczky Kinga biológiatanár oklevelet és pénzjutalmat adott át Mastan Lorenának, Tasnádi Kincsőnek, Tar Karolának, Virágh Hildának.
A Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyversenyen elért eredményeikért Karsay Magdolna magyartanár oklevelet és pénzjutalmat adott át Lapohos Rékának, Asztalos Kincsőnek, Sárga Angélának és Demeter Hannának.
Lengyel Krisztina tanárnő a filozófia esszépályázaton elért eredményeiért oklevelet adott át tanítványainak, Asztalos Kincsőnek és Lapohos Rékának, a közgazdasági versenyen elért eredményükért pedig Záboi Annának Koncz Enikőnek, Demeter Sárának, Fóris Andreának, Demeter Hannának, és Mátyás Elizabethnek.
Tasnádi Ella vallástanár Mátyás Elizabethnek adott át oklevelet a vallás tantárgyversenyen elért eredményéért.
Elekes Izabella és Zákány Mónika tavalyi végzős osztályfőnökök a szalagavatón nyújtott segítségükért adtak át oklevelet Mastan Lorenának, Szilágyi Ádámnak, és az Adamantium együttesnek.
Szkiba Sándor sporttanár oklevelet ad át a sportban elért eredményeikért Boltye Ottónak, Pelok Kristófnak, Szabó Kristófnak és Ladányi Rolandnak.

Fülöp Gábor zenetanár oklevéllel búcsúzott a kórus tagjaitól: Sárga Angélától, Mátyás Elizabethtől, Demeter Hannától, Alföldi-Lacatos Tibortól, Koncsárd Tündétől, Virágh Hildától, Fülöp Adrienntől, Bak Pétertől. A Németh László Elméleti Líceum kórusa dalokkal búcsúzott ballagó tagjaitól.

A Németh László Elméleti Líceum kórusa dalokkal búcsúzott ballagó tagjaitól.

A Németh László Elméleti Líceumban 2014 óta I-IV osztályok, és ovóda működik, azóta már hagyománnyá vált a Nagytestvér-díj.  Maftei Timea és Kaszta Evelyn előadott egy jelenetet a Kis Herceg című ifjúsági regény nyomán, majd a kicsik egy csoportja Farczki Dóra zongora kiséretében egy dalt énekeltek.

Maftei Timea és Kaszta Evelyn egy jelenetet adott elő
A kicsik dalokat énekeltek Farczki Dóra zongorakíséretében

A Nagytestvér- díjat Dobrán Krisztina, Kaszta Evelyn, Saitos Abigél, Csatlós Tünde és Pasca Cristian adta át Alföldi-Lakatos Tibornak, Bak Péternek, Komlósi Róbertnek, Mastan Lorenának és Tasnádi Kincsőnek.

Igazgatói különdíjat kapott kitartó szorgalmáért Sebők Katalin, Asztalos Kincső, Lapohos Réka, Tar Karola, Virágh Hilda és Koncsárd Tünde.
Közösségszervező munkájáért Tasnádi Kincső, Mastan Lorena, Bak Péter, Sárga Angéla, Vlaszács Leó, Alföldi-Lacatos Tibor, Komlósi Róbert, Szilágyi Ádám, Kirchmájer Ingrid, Csáki Csongor.

Az Igazgatói díjat  Mastan Lorena vette át.

A „Kössünk batyut” akció keretén belül az 1983-as végzettek nevében Dávid Erzsébet adta át a díjat Bak Péternek, Tasnádi Kincsőnek  és Alföldi-Lakatos Tibornak.
A Romániai Magyar Pedagógusszövetség országos elnöksége minden ballagó diáknak egy könyvet ajánlottak fel. A díjakat Lapsánszky Edith adta át.
A felsőbányai RMDSz nevében Hitter Annamária adta át a díjat a legjobb felsőbányai diáknak, Sárga Angélának.
Az Iskoláinkért, Gyermekeinkért Egyesület 3 könyvjutalmat adott át a
 három legeredményesebb vidéki diáknak  Sárga Angélának, Sebők Katalinnak és Tar Karolának.
Apjok Norbert, az iskola egykori diákja,
 a diáktanács egykori elnöke és képviselő Lapohos Rékát díjazta.
A Lendvay Márton Színjátszó Kör nevében díjat adott át Krizsanovszki Enikő és Szigeti Gyuszi Sárga Angélának.
Kovács Richárd önkormányzati képviselő tanulmányi díjat adott át a három legeredményesebb nagybányai diáknak: Lapohos Rékának, Asztalos Kincsőnek és Virágh Hildának.
Vida Noémi alpolgármester Sárga Angélát díjazta.

A Schola-Parentis-díj idén  Mastan Lorenát ilette meg.

A Schola-Parentis díjat Mastan Lorena vette át

A Németh László-díjat Sárga Angéla vette át.

A Németh László-díjat Sárga Angéla vette át

Lyahovici Kristina meglepetést szerzett Tasnádi Kincsőnek, akinek egy furulyát adott át, hogy közösen előadjanak, egy dalt.  Mastan Lorena zongorajátékkal búcsúzott iskolájától.

Lyahovici Krisztina és Tasnádi Kincső. “Mester és tanítványa”, – jegyezte meg Váradi Izabella, igazgató
Mastan Lorena egy zongorajátékkal búcsúzott

A kulcsátadási ceremónia után Dr. Váradi Izabella igazgatónő tartotta meg ünnepi beszédét.

Kulcsátadási ceremónia
Dr. Váradi Izabella igazgató búcsúbeszédet mondott

Egy szórványiskola: nem válogat, hanem áldoz, teremt, kínál. Felvállal szociális feladatokat, támogat és felzárkóztat. Nem bélyegez, nem szortíroz, nem kérdez – nevel,” – mondta, Dr. Váradi Izabella.

A Maturandusok a „Ballag már a vén diák” dallamára vonultak ki, utoljára, ezentúl, már csak vendégként, de akárcsak haza fognak visszajárni.

A ballagó diákok kivonulása

 

(298)