Home Hírek Magyar közösség Szép eredményeket értek el az érettségiző diákok

Szép eredményeket értek el az érettségiző diákok


Nagyon szép eredményeket értek el a magyar nyelven érettségiző diákok Máramaros megyében, 6 diák 10-es dolgozatot írt, az érettségizők  76,06% -nak a vizsgáinak átlaga elérte a 6-os feletti jegyet, közel 10%-al a megyei és az országos átlag felett. Az arány 71,74%-os a Németh László Elméleti Líceumban , és 80,77%-os a Leöwey Klára Líceumban.  Az óvások letétele után ezek az eredmények még emelkedhetnek.

A Németh László Elméleti Líceumban 47 diák iratkozott be az érettségi vizsgákra, egy idei végzős diák nem jelentkezett a vizsgákra, 4-en közülük az előbbi években végeztek.

A Németh László Elméleti Líceum idei végzőseinek 76,19%-a sikeresen leérettségizett, nyolcan 9-en felöli átlagot teljesítettek, 4-en 10-es dolgozatot írtak. A legnagyobb átlagot Dézsi Imola érte el, 9,66-al érettségizett, két tantárgyból, magyar nyelv és irodalomból, és román nyelv és irodalomból 10-es dolgozatot írt. Koncsárd Balázs magyar nyelv és irodalomból 10-est kapott, Koncsárd Aliz anatómiából. Matematikából a legnagyobb jegye Moldován Balázsnak volt, dolgozatát 9,80-ra értékelték. Három diáknak az átlaga közel áll a 6-os átmenő átlaghoz, 6-an csak egy tantárgyból kell javítsanak, 3-an két tantárgyból, és egy diák három tantárgyból  Az előbbi években végzett diákok közül egynek sikerült idén sikeresen leérettségizni.  Informatikából, kémiából és anatómiából minden érettségiző diák átmenő dolgozatot írt.

A Leöwey Klára Líceumban 26 diák iratkozott be az érettségi vizsgákra, az idei 26 végzős közül 19-en, 7-en az előbbi évek végzősei voltak, egy idei végzős diák nem jelentkezett a vizsgákra.

A Leöwey Klára Líceum idei végzősei közül minden érettségi vizsgákra jelentkezett diák sikeresen leérettségizett, az óvások letétele előtt három diáknak az átlaga 9-en felöli, a legnagyobb átlagot Pál Réka érte el, 9,40-el érettségizett. Ketten 10-es dolgozatot írtak: Pál Réka magyar nyelv és irodalomból, Ferenczy Dániel földrajzból. Az előbbi évek végzős diákjai közül, 3-nak idén sikerült leérettségizni. Egyetlen egy diáknak nem sikerült egy tantárgyból, román nyelv és irodalomból elérni az 5-ös jegyet, hárman pedig nem érték el a 6-os átlagot. A Leöwey Klára Líceum, a sikeresen leérettségizett diákok 80,77%-os arányával,  a második helyen áll a máramarosszigeti ranglistán.

A két iskola vezetősége, tanári kara, a szülők, az egész magyar közösség büszke az elért eredményekre, a két magyar iskolának ügyes, szorgalmas maturandusai vannak, a tanár-diák közös munkájának szép eredményeivel büszkélkedhetünk.

Frissítés

 Az óvások utáni eredmények közzététele után a Németh László Elméleti Líceumnak még van egy sikeresen leérettségizett diákja, és még egy diáknak sikerült a jegyét növelni. Az idei végzősök sikeresen leérettségizett diákok aránya 78,57%-os, a leérettségizett diákok aránya pedig 73,91. A Leöwey Klára Elméleti Líceumban is egy diáknak a jegye megnövekedett.

Máramaros megye magyar nyelven érettségiző diákjainak 77,46%-a sikeresen leérettségizett.

 

 

 

(41)