Home Hírek Magyar közösség Rivulus Dominarum – Nagybánya, hét évszázad története

Rivulus Dominarum – Nagybánya, hét évszázad története


 „Rivulus Dominarum – Nagybánya, hét évszázad története” című háromnyelvű album és egyben történelmi kötet látott napvilágot Blaskó Liliana a B&K Electro System vezérigazgatójának javaslatára, aki egyben a kötet kiadó felelőse. Az album bemutatására 2016 október 26-án, szerdán került sor a „Petre Dulfu” Megyei Könyvtárban, az Electro Sistem cégcsoport fennállásának 20-ik évfordulója alkalmából.

A cégcsoport immár 8-ik megjelentetett kötetének a bemutatását Teodor Ardelean vezette, a kiadványt Gheorghe Glodeanu irodalomkritikus és történész, Dr. Viorel Rusu  a Máramaros Megyei Régészeti Múzeum igazgatója, és Lucia Pop a Máramaros Megyei Régészeti Múzeum történésze, a kötet tudományos munkatársa mutatta be,  köszöntő beszédet mondott Blaskó István az Electro Sistem vezérigazgatója, a kiadvány támogatója. A kötet szerkesztője Pintér Zsolt, a magyar és angol szöveget Karsay Magdolna írta.

A kiadvány két nagy fő részre oszlik mely harmonikusan összefonódik egymással. Az első részben, Pintér Zsolt  időrendi sorrendbe szedett adatokat tár az olvasó elé Nagybánya történetéből. A második részben, Lucia Pop utazást vezet  Nagybánya történelmében. A 151 oldalas kiadvány átfogó képet nyújt a közösség fejlődéséről a XIV-ik századtól napjainkig.

 “Nem volt könnyű megtalálni az egyensúlyt a tudományos adatok és az illusztrációk között, a két terület kölcsönösen támogatja egymást, mert a felhasznált rendkívüli képanyag tükrözi a leírást, és fordítva. A képek nagy szerepet játszanak a kiadványban, mivel a szerzők szándéka nem egy történelmi könyv kiadása volt Nagybányáról, hanem egy átfogó kötetet nyújtani a szélesebb közösségnek”, – mondta Gheorghe Glodeanu irodalomkritikus és történész.

“Egyike a legjobb eddig megjelent kiadványok közül, nagyon szépen össze vannak foglalva bizonyos témakörök, de ugyanakkor ellemezi a város egyes jelenségeinek, struktúrájának a fejlődését. Pintér Zsolt projektkoordinátornak sikerül, könnyen hozzáférhető stílusban, időrendi sorrendben bemutatni a város legfontosabb történelmi pillanatait a fennmaradt első írásos dokumentumtól egészen napjainkig., anélkül, hogy megjegyzéseket fűzne hozzá, ily módon értelmezés nélkül tárja az olvasó elé az információkat, ami rendkívüli. A Máramaros Megyei Régészeti Múzeum mindvégig partnere volt a tervnek, ez az együttműködés egy kereskedelmi, magánvállalat és egy közművelődési intézmény között példamutató lehet”, – mondta Dr. Viorel Rusu  a Máramaros Megyei Régészeti Múzeum igazgatója

A kiadvány borítóján Mezey József festőművész 1854-ben készült alkotása látható.

“Nagybánya észak felé, a hegyoldal felé nyúló panorámáját egy kevésbé ismert festőművész alkotta, bizonyára önök közül kevesen hallottak róla, Mezey József, festőművészről  van szó akinek alkotásait a Szentháromság templomban láthatjuk, de mint látják a múzeumi gyűjteményben is. Nagybánya első panoráma festményei közé tartozik, helytörténetileg tehát dokumentum jellege van”, – tette hozzá Lucia Pop a Máramaros Megyei Régészeti Múzeum történésze.

Rivulus Dominarum – Nagbánya, hét évszázad története című kötetet 2000 példányban nyomtatták Magyarországon, ebből 1000 példány ajándékként kerülnek Románia egész területére, és számos európai városba.

“Egyetlen egy napon 300 példány indul Romániába, megkezdve Teleorman megyébe, Konstancára és külföldre Olaszországba, Németországba, Magyarországra, Ausztriába, Angliába és Franciaországba””, – magyarázta Blaskó István az Electro Sistem vezérigazgatója.

“Érdekes volt amit az eddig megjelent 7 albumban bemutattak, mely a város kulturális életének különböző oldalait mutatta be: a Nagybányai Festőiskola, a bányászat, Nagybánya, a környéke, mind ezek nem léteztek volna a város történelme nélkül, és egy rendkívüli jó ötlet volt Blaskó Liliana részéről”, – tette hozzá Kerekes Roland az Electro sistem Deutschland GmbH vezérigazgatója.

(74)