Home Hírek Magyar közösség Reformáció 500: Máramarosszigeti rendezvények

Reformáció 500: Máramarosszigeti rendezvények


A református egyház világszerte megünnepli a reformáció kezdetét mint egy olyan változás elindítását, melynek a modern korra is kihatása van.  A reformáció 500. évfordulóját méltó módon megünnepeli a Máramarosszigeti Református Egyházközség is olyan előadásokkal, amelyek  megismertetik, hogy hogyan hozott létre új kezdetet a reformáció, és hogyan tud a kultúrától a gazdaságig ma is folyamatos megújulást hozni.

Vasárnap délután orgona koncertet tartott Alföldi Lakatos Tibor felsőbányai református lelkipásztor.

Hétfőn, Marosán Csaba kolozsvári színművész Luther asztalánál címmel előadást tartott.

Kedden délelőtt az ünnepi istentiszteletet követően bibliakiállítást szerveztek a gyülekezeti házban, majd délután Ákosi Zsolt előadást tartott a reformáció kezdetéről és kibontakozásáról.

Október elsején, szerdán Gellén Sándor Károly a nagybányai református egyházmegye esperese Máramarossziget és környékének reformációjáról tartott előadást.

Szombaton bibliaolvasó kismaratont szerveznek a gyülekezeti házban. A Reformáció 500 rendezvénysorozat vasárnap úrvacsoraosztásos istentisztelettel zárul.

(11)