Home Máramarosi visszhang Egyéb műsorok Reformáció 500. évfordulója – Reformációi Református Fesztivál Nagybányán

Reformáció 500. évfordulója – Reformációi Református Fesztivál Nagybányán


A Nagybányai Református Egyházmegye, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület után, elsőként szervezte meg  a Reformáció 500. évfordulójának emlékünnepét, 2017 június 17., szombaton, a város régi központjában, a Szent István szálló előtt. Az egész napot felölelő  Reformációi Református Fesztiválon közel kétezren vettek részt, felemelő öröm volt, hatalmas élmény volt minden jenen levő számára az emlékünnep, mely  Nagybánya reformációjának 470. évfordulóját is jelenti, magába foglalt ünnepi istentiszteletet, ünnepi beszédeket, konferenciákat, ifjúsági és gyermek programokat, valamint kulturális rendezvényeket. Ott a téren, egy teljes napig mintha 100 évet megállt volna az idő.

Az emlékünnep mottója egy idézet volt Sámuel első könyvéből “Mindeddig megsegített bennünket az Úr”.

A Reformációi Református Fesztivál ünnepi istentisztelettel kezdődött, Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspök, igehirdetésében megemlékezett Kopácsi István reformátorról , aki 470 évvel ezelőtt, 1547-ben megalapította Nagybánya első középiskoláját, a  Schola Rivulinát, amely rövid idő alatt főiskolai rangúvá vált. Igét hirdetett Pál tanitásáról, a történelem folyamán való könyvégetésekről beszélt, amit a Bibliával nem tehettek, mert olyan hívő emberek mint Misztótfalusi Kis Miklos nagy számban nyomtatták.

Gellén Sándor esperes, avasújvárosi lelkipásztor beszédében kifejtette, hogy a nagybányai emlékünnep emlékhelyet hagy maga után, az egybegyűlteket élő kövekhez hasonlította amelyre jövőt lehet építeni.

Tilki Attila, a FIDESZ Magyar Polgári Párt országgyűlési képviselője, az Európai Tanács tagja rámutatott a reformáció 500 éves gyökereire amelynek mai napig  is érezzük hatásait a mindennapi életünkben. Ünnepi beszédét Kölcsei Ferenc unokaöccséhez, Kölcsei Kálmánhoz írt sorait idézte:” Mit ér egy csepp víz? Önmagában semmit, de a milliómonként egyesült cseppek ereje, felbecsülhetetlen.”

Vida Noémi, Nagybánya alpolgármestere, RMDSZ megyei elnök is a reformáció hatásaira, és a megújulásra utalt, Luther Mártont idézte az önkormányzatiságról  és Kálvin János tanácsairól beszélt, mely a társadalom megváltoztatására törekedett rálátva, hogy a politika és a vallás kiegészítik egymást. Befejező szavaiban Szatmári Gábor szavait idézte, “legyünk egy kicsit mindennap reformátorok”

Szaniszló József az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács területi elnöke elmondta, hogy katolikusként mit kapott a reformációtól, azt köszönte főként, hogy ezáltal magyar nyelven juthatott el hozzánk Isten tanítása.

Király Lajos, esperes, a Szatmári Református Egyházközség 41 gyülekezetének üdvözletét hozta és szóbeli meghívást intézett az egybegyűltekhez, a szeptember 2-án Szatmárnémetiben megrendezett hasonló rendezvényre.

A Nagybányai Teleki Magyar Házban közel 200 gyermek vett részt ezidő alatt kézműves foglalkozásokban. Volt korongozás, üvegfestés és bőrdíszművesség  valamint bábelőadást tekinthettek meg. A főtéren felállított sátorban ifjúsági foglalatosságokat szerveztek a fiataloknak, volt zenélés, közös éneklés és különböző előadások.

A Nagybánya-óvárosi református templomban a Nőszövetség részéről előadást tartott Dr. Békefy Lajos, Ma is példaadó női portrék címmel. A nagybányai lutheránus templomban a presbiterek részéről tartott előadást Alföldi Lakatos Tibor “Luther, Kálvin, és a reformáció” címmel valamint Vicsai János “Luther 95 tétele” címmel.

Délután a főtéren felállított nagyszínpadon fellépet a Flautino kamaraegyüttes, több alkalommal a Berekenye néptánccsoport , a Talpalat néptáncegyüttes, a Somfa néptáncegyüttes és a Bokréta néptánccsoport. Koncertet adott a Reménység együttes, befejezésként fellépett a sárospataki 8kor Színház.

A Reformációi Református Fesztivál szervezője a Nagybányai Református Egyházmegye volt az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával.

(325)