Home Máramarosi visszhang A hét riportja Reformáció 500: Adorjáni László kolozsvári lelkipásztor karikatúra kiállítása Nagybányán (VIDEÓ)

Reformáció 500: Adorjáni László kolozsvári lelkipásztor karikatúra kiállítása Nagybányán (VIDEÓ)


A Reformáció 500, rendezvénysorozat keretén belül Adorjáni László kolozsvári lelkipásztor karikatúra kiállítását szervezte meg a Nagybánya-óvárosi Református Egyházközség 2017 október 12. a Nagybányai Teleki Magyar Házban. A karikatúra kiállítás Redeformáció címmel 95 tételben nagyon mélyreható, elgondolkoztató rajzokat tár a közönség elé.

A karikatúra kiállítás majdnem egyedi alkalom a Teleki Magyar Ház 15 éves történetében, Köncey Elemér kiállításán kívül nem adódott, hogy karikatúrák kerüljenek a Ház falaira.

Dávid Lajos bemutatta a közönségnek a Teleki Magyar Ház gyűjteményének két karikatúráját, mindkettő Teleki Sándor sajátkezű rajzai amelyek őt ábrázolják. Az egyik egy könyvből kitépett lap, a második egy másolat, viszont mindkettő Teleki Sándor kézzel írott néhány sorát tartalmazza.

Mielőtt átadta volna a szót Bak Enikő lelkipásztornak, Dávid Lajos a Teleki család vallási hovatartozását ismertette. Elmondta, hogy a Teleki családnak két nagy ága van, egy református ág, és egy katolikus ág., viszont a család nagy része református. Habár a kővárvidéki Telekiek nagy része római katolikus, közöttük bőven találunk reformátusokat. A Teleki Magyar Ház építője, tulajdonosa Teleki Sándor római katolikus volt, úgyszintén Teleki Pál is, a Pribékfalván gyermekeskedett későbbi miniszterelnök, az ő édesapja Teleki Géza aki külügyminiszter volt szintén római katolikus vallású volt. Teleki Blanka viszont református volt, és szintén református volt. Teleki Mihály a dinasztialapító Apafi Mihály kancellárja akinek szintén vannak kővárvidéki kötődései református vallású volt.

Bak Enikő lelkipásztorban már a tavalyi év végén fogalmazódott meg, hogy a Reformáció emlékünnepére szervezett programsorozat értékes előadásait több részre ossza.

A   karikatúra kiállítás témája a lelkipásztor, a gyülekezet, az anyaszentegyház, és a vívódásaink.

A karikatúra tudományos magyarázata humoros töltésű, személyre utaló vagy társadalomkritikát hordozó művészeti alkotás, Bak Enikő lelkipásztor kérdésekben próbálja felhívni a közönség figyelmét mélyreható mondanivalójára.

Adorjáni László több évtizedes munkáit láthatjuk a Ház falain, számára a karikatúra saját gyötrődéseit tükrözi, valamint a református egyház nagy kihívását, a reformálást.

A karikatúra ötletét Adorjáni László temesvári lelkészkollégája, Fazekas Csaba vetette fel.

(157)