Home Rendezvények Egyéb rendezvények Plébánia Napok 2017 – Boldog Scheffler János püspök élete, a hittanosok előadása

Plébánia Napok 2017 – Boldog Scheffler János püspök élete, a hittanosok előadása


Plébánia napokat szervezett a nagybányai Krisztus Király Plébánia 2017 május 20-án. Felemelő előadások hangzottak el, koncertek, vetélkedők, a jó családias hangulat késő eső estig tartott. Fő célja a közösségépítés volt.

A hittanosok egy nagyon szép előadást készítettek Boldog Scheffler János szatmári római katolikus megyés püspök, vértanú életéről.

Scheffler János 1887. október 29. született a Szatmár vármegyei Kálmándon.

1910. július 6-án szülőfalujában, Kálmándon szentelték pappá. Ezután rövid ideig Csomaközön volt káplán, majd ösztöndíjjal Rómába küldték tanulni, ahol kiváló eredménnyel kánonjogi doktori címet szerzett. Ezt követően a szatmári püspökségen szertartó, majd segédlelkész Ungváron. 1914-től Szatmárnémetiben filozófiai tanár, a teológusok tanulmányi felügyelője. 1915-ben teológiai doktorrá avatták. 1920-ban a szatmárnémeti Katolikus Gimnázium tanára, majd 1923-tól nagymajtényi plébános lett. Nagymajtényban kemény harcokat vívott a magyar tanításnak az új román adminisztráció által szorgalmazott visszaszorítása ellen, a templomot pedig helyreállíttatta. 1923-tól újra teológiát tanított a Szatmári és a Nagyváradi egyházmegyében. 1940 őszén a kolozsvári egyetem egyházjogi tanszékének vezetője volt.

1942-ben XII. Piusz pápa szatmári megyés püspökké nevezte ki.

1948. március 18-án memorandumban fordult Petru Groza miniszterelnökhöz, melyben az új román alkotmánynak az egyházat sújtó cikkelyeit kifogásolta. Április 9-én egyesítették a Szatmári és a Nagyváradi egyházmegyét. A román Securitate őt szemelte ki arra, hogy vezesse a pápát el nem ismerő romániai katolikus egyházat. Ő erre a felkérésre ennyit válaszolt: „Non possum!” (Nem tehetem!)

Boldoggá avatásának aktáit Márton Áron ügyével együtt 1996. december 6-án nyújtották be a Szentté Avatási Kongregációhoz.  A boldoggá avatásra 2011, július 3-án került sor a szatmárnémeti Székesegyházban.

(22)