Home Hírek Magyar közösség Petőfi-emlékünnep Koltó, 2017. Istentisztelet és koszorúzás

Petőfi-emlékünnep Koltó, 2017. Istentisztelet és koszorúzás


Petőfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötésének és mézesheteinek 170 évfordulóját ünnepelték Koltón, 2017 szeptember 3.A felemelő megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdődött és koszorúzással folytatódott a Kastélykertben ünnepi beszédekkel és előadásokkal.Délután a színpadon folytatódtak az ünnepi beszédek és a kulturális előadások. A Petőfi-emlékünnep zenés, táncos mulatsággal zárult.

A koltói Református templomban igét hirdetett Benkő Timea evangélikus lelkész, teológiai tanársegéd. Összekötötte a 2017 év két jelentős ünnepét a Reformáció 500. évfordulóját és Petőfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötésének 170. évfordulóját, felemelően beszélt a megújulásról, az építkezésről és a családról.
Az istentiszteleten közreműködött a koltói református gyülekezet kórusa.
Ecsedi Árpád a koltói gyülekezet lelkipásztora megemlékezett Arany János 200. születésnapjáról, és a két költő barátságáról.
Az istentisztelet a Himnusz eléneklésével zárult
A Kastélykertben felállított Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szobránál Téglás József magyar szakos tanár köszöntötte az egybegyűlteket.
Dávid Lajos a Nagybányai Teleki Magyar Ház főnöke, beszédében Petőfi Sándort méltatta, felvázolta életének legfontosabb pillanatait majd felvetette a kérdést, ha képesek vagyunk-e nemcsak hagyományt őrizni, hanem teremteni is, esélyt adva, hogy a 170 évvel ezelőtt történtekhez hasonlók a jövőben is megtörténjenek, mindehhez erőt és elegendő bölcsességet kívánt.
A koltói kamarakórus előadta Bárdos Lajos szerzeményét, a Tiszai dallamokat Fülöp Gábor karnagy vezényletével.
Szabó József , a fehéregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnökének üzenetét Nagy Judit kulturális alelnök olvasta fel. Fehéregyházához kapcsolódik Petőfi tragikus eltűnése. A fehéregyházi megemlékezések és költőnk megünneplésének akadályait vázolta fel Nagy Judit az elmúlt évtizedeken keresztül.
Koszorút helyezett: az RMDSZ Máramaros megyei parlamenti képviselője Apjok Norbert, a Törtnelmi Máramaros RMDSZ elnöke dr. Béres István, a Máramarossziget alpolgármestere Béres Idikó, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöke Hupka Félix és Csiki Árpád a nagybányai Demokrácia Központ vezetője, Bander József Tiszapüspök polgármestere, Lukács Kálmán a roma nemzetiség önkormányzati képviselőja és Nagy Vincze a Tiszpüspökért Egyesület elnöke, dr. Kiss Kálmán a Luby Társaság elnöke, dr. Borbély Balázs titkár, és Varga László elnökségi tag, a Kiskunfélegyházi önkormányzat nevében Tarján József, Koltó-Katalin önkormányzat részéről Csendes Lajos polgármester és Dnciu Alexandru a község jegyzője, a szolnoki Pedagógus Klub nevében Ferenc Tiborné és Pusztai Sándor, deák Jánosné Szolnokról, Vida Noémi az RMDSZ Máramaros megyei elnöke, Nagybánya alpolgármestere, Kovács Richárd önkormányzati képviselő és Lapsánszki Edit a Pedagógus Szövetség Máramaros megyei elnöke, a Koltó-Katalin RMDSZ Szövetség részéről Sebők Zoltán és Foris Ferenc, a koltói Erdélyi Magyar Néppárt részéről Csolti Ferenc és Tar Zoltán, a Fehéregyházi Petőfi Sándor Egyesület és a segesvári Kikerics Néptáncegyüttes részéről Nagy Judit és Oroszhegyi Judit, a Sárospataki 8kor Színház részéről Sipos István és Nagy Zsolt, a Gyulai Hentesek Hagyományörző Egyesület nevében Kuczkó Zoltán és neje, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Vendégdiák Szövetség nevében Fuksz János és Szentesi Zoltán, a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákjai nevében Kiss Krisztián, Szász Zsolt és Tar Brigitta, Dávid Lajos a Teleki Magyar Ház főnöke, dr. Galánthay Zsombor és Zsolt a Teleki leszármazottak nevében, a koltói Agapé részéről Bencze Béla elnök és Bencze Zita alelnök, Fazekas Magdolna és Longáver Adél Nagybányáról, a Koltó-Katalin Egyházközség részéről Bencze András és Turuczkó Károly, a koltói roma közösség nevében Kantor Ovidiu és Rézműves Zoltán, a Népi Mozgalom Párt részéről Florian Florin, valamint a Koltói Általános Iskola diákjainak nevében Sebők Máté és Pécsi Vivien.
A koszorúzást követően Frumen Gergő, a Szatmárnémeti Harag György Társulat színművésze elszavalta Petőfi Sándor Szeptember végén című versét.
A koszorúzási ünnepség Petőfi Sándor Távolból című versének közös eléneklésével zárult.

Az emlékműsor délután a kastélykertben felállított színpadon folytatódott.

(75)