Home Hírek Magyar közösség Meghosszabbították a Nyilas Misi Tehetségtámogatás benyújtási határidejét

Meghosszabbították a Nyilas Misi Tehetségtámogatás benyújtási határidejét


Meghosszabbította a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Kuratóriuma a 2016/2017-es támogatási évre szóló ösztöndíj-pályázatok benyújtási határidejét.

A pályázatot ösztöndíj-támogatás céljából a 2015/2016-os tanévben magyar nyelvű oktatásban részt vevő, 7–10. osztályos  tanuló, kiemelkedő tehetséget mutató és szociálisan hátrányos helyzetű diák szülője/gyámja, mint magánszemély nyújthatja be augusztus 31-ig.

A pályázatra azok a diákok jogosultak akiknek a család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását, az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 550 RON-t. A szülőnek vagy gyámnak vállalnia kell, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el a 7-ik, 8-ik, 9-ik, és 10-ik osztályban.

Egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 13 500 forintnak megfelelő támogatást jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre.

A pályázati adatlapot, és a pályázó diák jellemzésére vonatkozó űrlapot a nyilasmisi.ro honlapról tölthető le: http://www.nyilasmisi.ro/index.php?page=static&pageid=123

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 10.00–16.00 óra között hívható 0264-531153-as, 0787-671137-es telefonszámokon, vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail címen kaphatnak.

(21)