Home Rendezvények Ballagás Ballagás 2017 – Leöwey Klára Líceum

Ballagás 2017 – Leöwey Klára Líceum


Elballagtak a Leöwey Klára Líceum végzős diákjai 2017 május 26-án.  Az utolsó osztályfőnöki órát követően végig járták utoljára szeretett iskolájuk tantermeit, dalolva vettek búcsút iskolatársaiktól, tanáraiktól.  A ballagási ünnepség ünnepi istentisztelet keretei között folytatódott a Borromeo Szent Károly római katolikus templomban.

 

Az iskolában a kicsi óvódásoktól a nagyokig izgatottan várták a ballagó diákokat, díszbe öltöztették a folyosókat, a tantermeket, kidíszítették a táblákat, még a padokat is gondosan félretolták, s a bevonuló végzősöket felsorakozva, virágokkal fogadták. Nagy volt az izgalom, az öröm és a meghatottság.

Ballagás az iskolában

A templomban, ünnepi istentisztelet keretei között Ft. Reszler Mihály, máramaroszigeti római katolikus plébános és T. Fazakas Judit, hosszúmezői református lelkipásztor adott áldást a ballagó diákoknak. A ballagó diákok nevében búcsúbeszédet mondott Cziple Hanna Gerda, az iskola diákjai részéről  Balás Zoltán XI. osztályos diák beszélt, a tanári kart Vicsai Miklós földrajz szakos tanár képviselt. Búcsúbeszédet mondott Takács Attila, matematika szakos tanár és osztályfőnök, és Kósa Attila az iskola igazgatója.

Felolvasták, utolsó alkalommal a naplót, majd minden diák kapott egy emléklapot, valamint  Arany János szép kötetét, a Toldit. Első díjban részsült  Cziple Hanna Gerda, a második díjat Gálisz Edina vette át, harmadik díjat Megyeri Leticia, dicséretet kaptak Árvai Nagy Szilárd és Borzási Edina.

Cziple Hanna Gerda – évfolyamelső

A Leöwey Klára Líceum történetében első alkalommal osztottak ki Leöwey Klára tanulmányi ösztöndíjat, amelyet mint évfolyamelső, kiváló tanulmányi eredményeiért,  kiemelkedő közösségi tevékenységeiért, és példamutató emberi magatartásáért Cziple Hanna Gerdának nyújtották át.

Kósa Attila, igazgató reméli, hogy a Leöwey Klára tanulmányi ösztöndíj egy hagyománnyá fog válni.

 

 

 

(156)