Home Hírek Magyar közösség A Leöwey Klára Líceum előkészítő osztálya

A Leöwey Klára Líceum előkészítő osztálya


A Leőwey Klára Elméleti Líceum (LKEL) szeretettel várja a Máramarossziget és környékéhez tartozó települések magyar ajkú gyermekeit, hogy beiratkozzanak kisiskolásként a 2016‒2017-es tanévbe.
A történelmi Máramaros egyetlen magyar iskolája a tökéletes közeg gyermeke számára, hogy elsajátítsa és továbbfejlessze magyar identitását, beleszokjon a hagyományokba valamint szokásokba, jól felkészült és kiváló pedagógiai adottságokkal felruházott tanítónők és pedagógusok mellett.
A LKEL kiváló pedagógiai szolgáltatásain túl saját étkezdével rendelkezik, ahol változatos napi menüt szolgálnak fel a tanulóknak (reggeli, ebéd).
A vidékről ingázó diákok számára ingyenes iskolabusz van biztosítva.
Az intézmény egyebek mellet kiváló eredményekkel büszkélkedik a helyi, megyei és országos versenyeken, ahol nemegyszer első helyet nyertek a csemeték. Játékos, interaktív módszerekkel anyanyelvén tanulhat gyermeke. Igény szerint délutáni (afterschool) programmal is szolgálnak.
Rendszerességgel, több iskolán belüli, illetve kívüli programmal biztosítják gyermeke harmonikus, sokoldalú fejlesztését. A tanítás barátságosan kialakított tantermekben folyik, saját sport- és informatikateremmel, ahol a gyermekek kiélhetik mozgásvágyukat illetve számítástechnikai tudásukat fejleszthetik. A tanító nénik hozzáértő módon, türelemmel és családias légkörrel közelednek a gyermekekhez, mindent megtéve a kicsik fejlődése és tanítása érdekében.
A magyar iskola továbbra sem jelent hátrányt, sőt mondhatni előnyére szolgál gyermekének, mivel bizalommal tudja majd használni anyanyelve mellett a román nyelvet is, melyet sikerrel sajátítanak el a diákok a tanítónők és később a romántanárnők segítségével.
Válassza a minőségi oktatást gyermeke számára anyanyelven! A LKEL-ban csemetéje megtanulja az etikát, az erkölcsöt, a barátkozás fortélyait mivel bátran és önbizalommal használhatja anyanyelvét.
A LKEL március végén megszervezi a nyíltkapuk napját, a pontos dátumot és időpontot az iskola hirdetőtábláján, weboldalukon, illetve a médiában fogják közölni.
A beiratkozás február 29-én kezdődik. A kérvényeket e dátumtól kezdődően hétfőtől péntekig a 8‒20, illetve szombaton a 8‒13 órás intervallumban lehet letenni. A beiratkozást az iskola titkárságán található típusnyomtatvánnyal lehet kérvényezni. Az eddigi módszertantól eltér, hogy minden diák kötelező módon az előkészítő osztályba iratkozik. Minden olyan gyerek, aki 2016. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét kötelező módon be kell iratkozzon az előkészítő osztályba. Azon gyerekek, akik szeptember 1. és december 31. között töltik be a 6 évet, részt kell vegyenek egy pszichoszomatikus felmérésen, amely alapján elbírálják a gyerek iskolaérettségét, e tanúsítványt csatolni kell a beiratkozási kérvényhez.

Dimand István

(50)