Home Hírek Magyar közösség 69 diák magyar nyelven folytatja a tanulmányait

69 diák magyar nyelven folytatja a tanulmányait


Befejeződött a középiskolába való felvételi első számítógépes elosztása. Máramaros megye két magyar tannyelvű líceumába 69 diák iratkozott. 43-an a Németh László Elméleti Líceumba és 26-on a Leöwey Klára Líceumot választották.

A Leöwey Klára Líceumban idén egy IX-ik osztály indul természettudomány szakon. A legnagyobb bejutási jegy 9,34, a legkissebb 4,77. A legjobb eredményt Varhanyovszki Réka érte el. A felvételi jegyet 75%-ban a képességvizsga jegy, 25%-ban az általános iskola tanulmányi eredményének az átlaga képezi. A Leöwey Klára Líceumban 2 hely maradt betöltetlenül. A 26 diák közül 16-an a Leöwey Klára Líceumba, 10-en a Hosszúmezői Általános Iskolába végezték a VIII-ik osztályt.

A Németh László Elméleti Líceum matematika-informatika szakán mind a 14 hely betelt, a legnagyobb jegy 9,88, a legkisebb jegy 7,81, elsőnek Vass Annamária Réka jutott be.
A természettudomány szakon a 14 helyből még két hely maradt, a legnagyobb jegy 9,21, a legkisebb 5,97, első Traxler Roland.
A filológia szakon 11 hely maradt a 28-ból, a legnagyobb jegy 9,23, a legkisebb 3,97, első Orzac Paula Réka.
A Nicolae Iorga Általános Iskola 16 tanulója folytatja középiskolai tanulmányait a Németh László Elméleti Líceumba, az iskola nyolcadikosainak egy tudta mit akar, másik része mindvégig határozatlan volt, vagy nem tudta eldönteni mi a jobb neki, vagy máshol is meg akart próbálkozni.

A vizsgák eredményeivel elégedettek a diákok, az osztályfőnöknő büszke az osztályára.

Máramaros megye az erdélyi magyar diákok vizsgajegyeinek alapján készült fennállás szerint 7,21-es átlaggal a harmadik helyen áll, első helyen Szeben, második helyen Kolozs megye.
A diákoknak július 15. és 25. között kell beiratkozniuk a választott tanintézetekbe. Aki július 25-ig nem nyújtja be a hely elfoglalásához szükséges iratcsomóját, annak líceumi helyét betöltetlenként könyvelik el.

(27)